Χαρτογράφηση Συριγγίου

πρωκτολογικό ιατρείο

Χαρτογράφηση Συριγγίου

Η χαρτογράφηση συριγγίου πραγματοποιείται στο εξειδικευμένο πρωκτολογικό ιατρείο με βοήθεια του ενδοπρωκτικού υπερήχου, ειδικά για τα περιεδρικά συρίγγια που υποτροπιάζουν ή έχουν πολλαπλές διακλαδώσεις.

Διάγνωση και Χαρτογράφηση σε περίπλοκα περιστατικά

Τα περιεδρικά αποστήματα και ειδικά αυτά που εντοπίζονται βαθιά και προκαλούν πόνο και πυρετό αλλά δύσκολα μπορούν να εντοπισθούν. Χαρτογραφούνται οι αποστηματικές κοιλότητες, οι πόροι και το έσω στόμιο των συριγγίων. Βασικά και πολύ σημαντικά ευρήματα του υπερηχογραφήματος είναι η σχέση των σφιγκτήρων με τις αποστηματικές κοιλότητες, το βάθος των συριγγίων μέσα στους σφιγκτήρες και σε περίπτωση μετεγχειρητικής υποτροπής, η ταυτοποίηση των προηγηθέντων εγχειρητικών τραυματισμών του σφιγκτηριακού μηχανισμού. Όλα αυτά τα ευρήματα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια ορθολογική επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και Θεραπεία.

Χαρτογράφηση συριγγίου
Χαρτογράφηση συριγγίου με ενδοπρωκτικό / διορθικό υπερηχογράφημα. Μεγάλο περιεδρικό συρίγγιο – απόστημα με πεταλοειδές σχήμα 11η-5η ώρα σε θέση λιθοτομής.

Ενδοπρωκτικό – Διορθικό Υπερηχογράφημα

Το τρισδιάστατο ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα απεικονίζει την ανατομία των σφιγκτήρων και την σχέση τους με τα συρίγγια.

Είναι ένα πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο για το σύγχρονο πρωκτολογικό ιατρείο.
 Αποτελεί την εξέταση εκλογής της περιοχής του πρωκτού και του ορθού (περιφερικότερο τμήμα του παχέως εντέρου) και απεικονίζει με πολύ λεπτομερή τρόπο τους ιστούς και τις παθολογικές αλλοιώσεις συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην διευκρίνιση δυσχερών περιπτώσεων.