Διορθικό Υπερηχογράφημα

Τι είναι το διορθικό υπερηχογράφημα

Το ενδοπρωκτικό / διορθικό υπερηχογράφημα (endoanal – endorectal ultrasound) είναι η εξέταση της περιοχής του πρωκτού και του ορθού (περιφερικότερο τμήμα του παχέως εντέρου) που απεικονίζει με πολύ λεπτομερή τρόπο τους ιστούς και τις παθολογικές αλλοιώσεις και συμβάλλει σημαντικά στην διευκρίνιση δυσχερών περιπτώσεων. Η συσκευή αποτελείται από ένα άκαμπτο ηχοβολέα των υπερήχων ο οπίος εισάγεται στον πρωκτικό σωλήνα χωρίς σημαντικό πόνο και επιτυγχάνεται η πλήρης ακουστική επαφή με τα τοιχώματα του πρωκτού και του ορθού χωρίς παραμόρφωση των ιστών. Με την εξέταση αυτή απεικονίζονται με λεπτομέρεια τα ανατομικά στοιχεία μέχρι βάθους 5 cm, όπως η υποεπηθηλιακή στιβάδα, ο έσω σφιγκτήρας, η αγκύλη του ηβοορθικού μυός και ο έξω σφιγκτήρας.

Διορθικό Υπερηχογράφημα

Πότε και πού χρειάζεται;

Το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα (διορθικό υπερηχογράφημα) χρησιμοποιείται συνήθως στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Περιεδρικό συρίγγιο

  Στην διάγνωση και χαρτογράφηση του περιεδρικού συριγγίου, ειδικά αυτά που υποτροπιάζουν ή έχουν πολλαπλές διακλαδώσεις.

 

 • Περιεδρικό απόστημα

  Τα περιεδρικά αποστήματα και ειδικά αυτά που εντοπίζονται βαθιά και προκαλούν πόνο και πυρετό αλλά δύσκολα μπορούν να εντοπισθούν. Χαρτογραφούνται οι αποστηματικές κοιλότητες, οι πόροι και το έσω στόμιο των συριγγίων. Βασικά και πολύ σημαντικά ευρήματα του υπερηχογραφήματος είναι η σχέση των σφιγκτήρων με τις αποστηματικές κοιλότητες, το βάθος των συριγγίων μέσα στους σφιγκτήρες και σε περίπτωση μετεγχειρητικής υποτροπής, η ταυτοποίηση των προηγηθέντων εγχειρητικών τραυματισμών του σφιγκτηριακού μηχανισμού. Όλα αυτά τα ευρήματα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια ορθολογική επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση.

 

 • Μετειγχειρητική πορεία

  Με την εξέταση αυτή επίσης ελέγχεται μετεγχειρητικά η πορεία του ασθενούς και ανευρίσκεται οποιαδήποτε υπολειμματική φλεγμονή. Επίσης πολύ εύκολα απεικονίζεται το απόστημα και το συρίγγιο σε ασθενείς με τη νόσο του Crοhn στον πρωκτό.

 

 • Ακράτεια κοπράνων

  Σε ασθενείς με ακράτεια κοπράνων η εξέταση γίνεται με σκοπό την διαφορική διάγνωση μεταξύ τραυματισμού των σφιγκτήρων ή προϊούσας εκφύλισης του έσω αιδοιϊκού νεύρου. Ερευνάται εάν υπάρχει εντοπισμένος τραυματισμός των σφιγκτήρων. Οι τραυματισμοί των σφιγκτήρων μπορεί να οφείλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, όπως π.χ. εγχείρηση περιεδρικού συριγγίου η διαστολή των σφιγκτήρων για αιμορροΐδες (Μέθοδος κατά Lord) ή ραγάδα, σε δυσχερή τοκετό με ρήξη του περινέου ή σε άμεση κάκωση του πρωκτού. Η διαφορική διάγνωση μεταξύ των καταστάσεων αυτών είναι κρίσιμη στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής λύσης.

 

 • Επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις

  Οι επαναληπτικές χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή του πρωκτού. Απεικονίζονται, εάν υπάρχουν, μικροί τραυματισμοί των σφιγκτήρων, οι οποίοι πολύ συχνά είναι χωρίς συμπτώματα. Μία νέα χειρουργική επέμβαση με συνακόλουθη επιπλέον διατομή σφιγκτήρων μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα δυσχέρειας στην συγκράτηση των κοπράνων. Αυτό ισχύει ειδικά για επανεπέμβαση μετά από συρίγγια ή εγχείρηση για ραγάδα δακτυλίου.

 

 • Ο αδιαγνωστός πόνος του περινέου μπορεί να οφείλεται σε μικρών διαστάσεων περιεδρικό απόστημα.

 

 • Καρκίνος του πρωκτού ή ορθού

  Η ανεύρεση του βάθους διήθησης των νεοπλασμάτων για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του πρωκτού και του ορθού επιτυχάνεται με το ενδοορθικό υπερηχογράφημα με αποτελεσματική ευκρίνεια και διευκολύνει φυσικά την μετά θεραπεία παρακολούθηση. Πολύ εύκολα απεικονίζεται το βάθος της διήθησης στους σφιγκτήρες.

 

 • Συγγενείς ανωμαλίες του πρωκτού

 

 • Αδιευκρίνιστη δυσκοιλιότητα