Σταδιοποίηση Καρκίνου

πρωκτολογικό ιατρείο

Σταδιοποίηση καρκίνου του ορθού ή πρωκτού

Σημασία της σταδιοποίησης

Η ανεύρεση του μεγέθους και του βάθους διήθησης των νεοπλασμάτων για την σταδιοποίηση καρκίνου του πρωκτού και του ορθού επιτυχάνεται με το ενδοορθικό υπερηχογράφημα με αποτελεσματική ευκρίνεια και διευκολύνει φυσικά την μετά θεραπεία παρακολούθηση. Πολύ εύκολα απεικονίζεται το βάθος της διήθησης του όγκου και η σχέση του με τους σφιγκτήρες μύες και τις γειτονικές ανατομικές δομές.

Σταδιοποίηση νεοπλασίας ορθού

Το στάδιο του καρκίνου του ορθού κατά τη διάγνωση είναι ο σηματικότερος παράγοντας για την επιτυχία της θεραπείας. Η διαδικασία της σταδιοποίησης περιλαμβάνει την διενέργεια αξονικής τομογραφίας κοιλίας-πυέλου-θώρακα,  μαγνητική τομογραφία της πυέλου ή και διορθικό / ενδοορθικό υπερηχογράφημα. Η σταδιοποίηση  είναι κρίσιμης σημασίας διότι η στρατηγική της θεραπείας διαφέρει ριζικά στα διάφορα στάδια της νόσου. Τα στάδια είναι από Δυσπλασία υψηλού βαθμού ή Σταδιο 0 έως Στάδιο IV.

 

Σταδιοποίηση Καρκίνου
Καρκίνος Ορθού uΤ2 διήθηση του μυικού βλενογόνου και του υποβλεννογόνου χιτώνα χωρίς διήθηση του ορογόνου χιτώνα
Καρκίνος Ορθού
Καρκίνος Ορθού uΤ2 χωρίς διήθηση του ορογόνου χιτώνα

Σταδιοποίηση καρκίνου Πρωκτού

Στις νεοπλασίες του πρωκτού
εκτιμάται το μέγεθος της βλάβης και η επεκτατική διήθηση στα γειτονικά ανατομικά στοιχεία (όπως σφιγκτήρες μύες).

Καρκίνος πρωκτού
Καρκίνος Πρωκτού uT4 με παρεκτόπιση του έσω σφιγκτήρα μυ και διήθηση του έξω σφιγκτήρα μυ