Πρωκτοσκόπηση Υψηλής Ευκρίνειας

πρωκτολογικό ιατρείο

Πρωκτοσκόπηση Υψηλής Ευκρίνειας

Η πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας (High Resolution Anoscopy) είναι μία ειδική διαγνωστική εξέταση ακρίβειας για την πρόληψη του καρκίνου του πρωκτού.
Κατά την εξέταση χρησιμοποιείται ειδικό υγρό οξικού οξέος και χρώση Lugol το οποίο χρωματίζει τους ιστούς της πρωκτικής περιοχής. Επίσης χρησιμοποιείται μικροσκόπιο / κολποσκόπιο το οποίο προσφέρει μεγάλη μεγέθυνση σε συνδυασμό με ισχυρή δέσμη φωτισμού LED και ο χειρουργός αποκτά εξαιρετική οπτική με το εσωτερικό του πρωκτού. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ακριβής αναγνώριση τυχόν βλαβών. Ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και καυτηριασμός των κονδυλωμάτων με την χρήση Laser διοξειδίου του άνθρακα (Laser CO2).

Πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας
Πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας με ταυτόχρονη εξάχνωση ενδοπρωκτικών κονδυλωμάτων

Ψηφιακή πρωκτοσκόπηση

Η εξέταση της ψηφιακής πρωκτοσκόπησης πραγματοποιείται μέσω μίας ειδικής ψηφιακής κάμερας Wifi η οποία συνδέεται στο πρωκτοσκόπιο.
Κατά την εξέταση που διαρκεί από 10 έως 15 λεπτά, ο Ιατρός μέσω της ψηφιακής κάμερας εξετάζει σε μεγέθυνση και υψηλή ευκρίνεια την περιοχή.  Ο ασθενής μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα σε οθόνη, ότι βλέπει ο Χειρουργός και να λάβει αντίγραφο του καταγεγραμμένου ψηφιακού υλικού.