Βασιλείου Δήμητρα

Βασιλείου Δήμητρα
Ειδικότητα Επικοινωνία & Marketing
Τίτλοι Κα
Ξένες Γλώσσες
  • check-mark-1Αγγλικά
  • check-mark-1Γαλλικά
  • check-mark-1Ιταλικά
  • check-mark-1Ισπανικά
Εργασία Ιατρείο Εφέογλου Α.
Γένος Θήλυ

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Βασιλείου Δήμητρα

Γραμματειακή υποστήριξη  & promotional marketing
telephone-1+30-6995-25-1881

Η κ. Βασιλείου Δήμητρα, απόφοιτος σπουδών αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας, με έντονη δραστηριοποίηση τα τελευταία 25 χρόνια στο χώρο της υγείας με μεταφράσεις έργων και Διδακτορικών διατριβών, με γραμματειακή υποστήριξη σε ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία, με αντιπροσωπεία ιατρικών αναλωσίμων για όλη την Περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς και με καθήκοντα Δημοσίων Σχέσεων και ενεργή διοικητική παρουσία στο παράρτημα Θεσσαλίας ( Λάρισα / Ν. Αγχίαλος )  της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια  Ενηλίκων στις ξένες γλώσσες (  ΕΟΠΠΕΠ ), εγκεκριμένη Εισηγήτρια ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ , με συνεχή εκπαίδευση/κατάρτιση πάνω στην εκπαίδευση Ενηλίκων και σε στρατηγικές διδασκαλίας/μάθησης/μελέτης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία και τρόπους επικοινωνίας καθηγητών-μαθητών-γονέων.

Η ιδιαίτερη προσφορά στο χώρο των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, τόσο ως μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας Παραρτήματος Λάρισας, όσο κι ως ενεργό μέλος της Εθελοντικής Ομάδας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτελεί τρόπο ζωής ανθρώπινης διαχείρισης της καθημερινότητας.

Η κα Βασιλείου εργάζεται από το 2020 στο Ιατρείο μας και συντονίζει το οργανόγραμμα του πολυιατρείου μας στους τομείς της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων όπως και τον προ- και μετεγχειρητικό έλεγχο.

  • check-mark-1Μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας Παραρτήματος Λάρισας (ΕAΕ-Λ)
  • check-mark-1Μέλος της Εθελοντικής Ομάδας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (Κ.Κ.Π.Π.)
Είπαν για Εμάς
bottom

Οι ειδικοί μας